Sivuston käyttöehdot

Nämä ovat käyttöehdot Pohjola Terveys Oy:n verkkopalvelujen käyttämiselle. Tutustukaa näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytätte verkkopalvelua. Käymällä näillä sivuilla hyväksytte ehdot sitoviksi.

Eri sivut voivat myös sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja.
Pohjola Terveyden verkkopalvelut ovat suunnattu käytettäviksi Suomessa. Riippumatta siitä mistä maasta palveluja käytetään, sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Pohjola Terveys Oy. Osoite: Puutarhurinkuja 2, 00300 Helsinki, puhelin 010 2578 100

Palveluntarjoajan vastuu

Palvelun sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Palvelun sisällöllä kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatioille, laskureille ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Pohjola Terveys ei vastaa tämän verkkopalvelun kautta käytettävissä olevien palveluiden toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottamien palveluiden sisällöstä.

Pohjola Terveys ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta. Pohjola Terveys ei takaa, että sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pohjola Terveydelle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Pohjola Terveyden verkkopalveluissa esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain on kielletty ilman Pohjola Terveyden etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Pohjola Terveydellä on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen. Pohjola Terveys ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Pohjola Terveys lähettää arkaluonteista, salassa pidettävää aineistoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Pohjola Terveys ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Muut ehdot

Pohjola Terveydellä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkopalvelusivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältö, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai lakkauttaa palvelu. Pohjola Terveydellä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.