Timo Pohjolainen

Fysiatri

Olen fysiatrian erikoislääkäri Helsingin Pohjola Sairaalassa ja minulla on kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyydet. Olen ollut aina kiinnostunut tuki- ja liikuntaelimistöstä ja sen sairauksista, kuntoutuksesta sekä liikunnasta.

Olen toiminut pitkään asiantuntijatehtävissä Liikennevahinkolautakunnassa, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa ja Valvirassa, Työeläkelaitoksen muutoksenhakulautakunnassa ja Potilasvakuutuskeskuksessa. Olen ollut luottamustehtävissä mm. sosiaali- ja terveysministeriössä, Fysiatriyhdistyksessä, Suomalaisessa Selkätutkimusseurassa ja Kivuntutkimusyhdistyksessä.