Sivuston käyttöehdot

Tältä sivulta löydät käyttöehdot Pohjola Terveys Oy:n verkkopalvelujen käyttämiselle. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytät verkkopalvelua. Kun käyt näillä sivuilla, hyväksyt ehdot sitoviksi.

Eri sivut voivat myös sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja.

Pohjola Terveyden verkkopalvelut ovat suunnattu käytettäviksi Suomessa. Riippumatta siitä mistä maasta palveluja käytetään, sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Pohjola Terveys Oy. Osoite: Puutarhurinkuja 2, 00300 Helsinki, puhelin 010 2578 100.

Palveluntarjoajan vastuu

Palvelun sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Palvelun sisällöllä kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatioille, laskureille ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Pohjola Terveys Oy ei vastaa tämän verkkopalvelun kautta käytettävissä olevien palveluiden toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottamien palveluiden sisällöstä.

Pohjola Terveys Oy ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta. Pohjola Terveys Oy ei takaa, että sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Pohjola Terveys Oy:lle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Pohjola Terveyden verkkopalveluissa esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain on kielletty ilman Pohjola Terveys Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Pohjola Terveydellä on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen. Pohjola Terveys ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Pohjola Terveys lähettää arkaluonteista, salassa pidettävää aineistoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Pohjola Terveys ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Sivujen käyttötiedot ja evästeet

Pohjola Terveys Oy voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Pohjola Terveys voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Pohjola Terveyden verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeitä hyödyntämällä kehitämme verkkosivujamme sekä varmistamme, että sivut vastaavat entistä paremmin sivuston käyttäjien tarpeisiin. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa selaimen lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa.

Evästeiden avulla voidaan tallentaa mm. käyttäjän IP-osoite, vieraillut sivut, käynnin kellonaika, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Evästeiden käytön perusteella kävijöitä ei voida tunnistaa. Evästeen käyttö verkkosivuilla ei vaikuta tietoturvaan.

Pohjola Terveys saattaa käyttää evästeen tietoa vieraillusta sivusta mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä eri sivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan Pohjola Terveyden mainoksia voi nähdä verkossa eri toimijoiden sivuilla myös muuten.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia ja myös poistaa evästeet. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin Pohjola Terveyden tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, eikä Pohjola Terveys siten takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Muut ehdot

Pohjola Terveydellä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkopalvelusivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältö, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai lakkauttaa palvelu. Pohjola Terveydellä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.