11 jou 2012

Omasairaalan lääkäreiden huipputiimi on valmis

Ortopedisten sairauksien ja vammojen tutkimukseen ja hoitoon keskittyvään päiväkirurgiseen Omasairaalaan on nimitetty kuusi lääkäriä täydentämään lääkäritiimiä. Sairaala aloittaa toimintansa tammikuussa 2013 Helsingissä.

LT, dosentti, Timo Järvelä, ortopedian erikoislääkäri. Järvelä työskentelee Omasairaalassa kahtena päivä viikossa ja siirtyy Omasairaalaan täysipäiväisesti vuoden 2013 syksyllä.

LKT, dosentti, Arsi Harilainen, ortopedian erikoislääkäri. Harilainen työskentelee Omasairaalassa kahtena päivänä viikossa ja siirtyy täysipäiväiseksi vuoden 2013 aikana.

LL, Ilkka Räsänen, ortopedian erikoislääkäri. Räsänen työskentelee Omasairaalassa kolmena päivä viikossa ja siirtyy täysipäiväiseksi vuoden 2013 aikana.

LT, Olli Savola, ortopedian erikoislääkäri. Hän on työskennellyt aiemmin Brighton and Sussex University Hospital -nimisessä yliopistollisessa sairaalassa Brightonissa, Englannissa.

LKT, professori, Ilkka Kiviranta, ortopedian erikoislääkäri. Kiviranta pitää Omasairaalassa iltavastaanottoa kerran viikossa. Hän jatkaa päätoimessaan Helsingin yliopiston ortopedian ja traumatologian professorina ja HUS:n ylilääkärinä.

LL, Eric Inciarte Villaverde, anestesialääkäri. Hän siirtyy Omasairaalaan HUS Peijaksen sairaalasta.

Aiemmin tiimiin on nimitetty LKT, dosentti, Jarkko Vasenius, joka on käsikirurgian erikoislääkäri, LT, Vesa Savolainen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri sekä LKT, Antti Mustonen, radiologian erikoislääkäri.


– Omasairaalassa on nyt kasassa huippuluokan lääkäritiimi. Polvi-, olkapää- ja käsivammojen erikoisosaamisen lisäksi saimme tiimiimme myös kyynärpään ja lonkkanivelen tähystyksen parhaita osaajia, toteaa Omasairaalan ylilääkäri Markus Torkki.

– Omasairaalan kymmenestä lääkäristä kahdeksan on väitellyt tohtoriksi, kolme on dosenttia ja yksi professori. Hoitomme perustuu ajantasaiseen tutkimusnäyttöön ja noudatamme alan parhaita tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, hän jatkaa.

Omasairaalan toiminnan ytimenä on asiakkaan ensiluokkainen palvelu, mikä tarkoittaa muun muassa oikean hoidon aloittamista mahdollisimman nopeasti ja hoitoketjun merkittävää lyhenemistä.

Lisätietoja:

Ylilääkäri Markus Torkki, Omasairaala Oy, puh. 040 527 5931, markus.torkki (a) omasairaala.fi, www.omasairaala.fi