23 syy 2015

Neurologi avaa vastaanoton Omasairaalassa

Neurologian erikoislääkäri Veli Tuomivaara aloittaa tällä viikolla vastaanoton Omasairaalassa. Neurologin vastaanotto on osa Omasairaalan laajenevia erikoislääkäripalveluita. 

Tuomivaara toimii Omasairaalassa neurologian erikoislääkärinä ja hänen työnkuvansa kattaa neurologisten oireiden selvittelyn, hoitamisen ja potilaiden kuntoutuksen. Keskushermostovammojen, erityisesti aivovammojen, jälkitilat ovat hänen erikoisosaamistaan. Hän on perehtynyt myös kognitiivisten häiriöiden, kuten muistihäiriöiden ja dementian hoitoon ja kuntoutukseen.

Lisäksi Tuomivaara on asiantuntijana monissa muissa neurologisissa sairauksissa, joita ovat päänsärky, migreeni, neuropaattiset kivut, unihäiriöt, epilepsia, Parkinsonin tauti ja muut liikehäiriöt sekä aivoverenkiertohäiriöt ja huimaus.