Ennakoitavaa työhyvinvointia

Pohjola Sairaalasta saat vaikuttavat työterveyden palvelut kiinteään hintaan. Tarjoamme asiantuntevat ja kattavat työterveyspalvelut kaikissa yksiköissämme Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja keväällä 2018 avautuvassa Turun Pohjola Sairaaloissa.

Moni yritys on liittynyt mukaan myös elokuussa avatun Kuopion Pohjola Sairaalan työterveyshuoltoon.

– Kiinnostus työterveyshuoltoa kohtaan on ollut ilahduttavan suurta ja olemme päässeet monien asiakasyritysten kanssa hyvään alkuun. Kattavien palveluiden lisäksi asiakkaat arvostavat selkeärakenteista ja kiinteähintaista työterveyshuoltoa, Kuopion sairaalassa yleis- ja työterveyslääkärinä toimiva Janne Piilonen kertoo.

Asiakasyritys maksaa Pohjola Sairaalan työterveyspalveluista kiinteän vuosimaksun, joka ei muutu, vaikka työterveyshuoltopalveluita käytettäisiin paljonkin. Työterveyshuollon kokonaiskustannus on siten selkeä, läpinäkyvä ja helposti budjetoitavissa. Tämä on tervetullut muutos työterveyden alalla.

Ennalta ehkäisyyn panostetaan

Pohjola Sairaala lupaa panostaa erityisesti työterveyttä edistäviin ennalta ehkäiseviin toimiin. Niillä pystytään tuottamaan selkeää terveyshyötyä ja lisäämään työkykyisiä päiviä.

– Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon peruslähtökohtana on työntekijän työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tänään ja tulevaisuudessa. Tartumme oikea-aikaisesti työntekijän ja työyhteisön työkykyyn vaikuttaviin ongelmiin. Tämä tarkoittaa aktiivista työkykyriskien tunnistusta ja niihin puuttumista, kuntouttavien tukitoimien aktivoimista ja sairauksien hoitoa mahdollisimman varhain, Piilonen painottaa.

Terveyskartoitusten ja -tarkastusten, työpaikkaselvitysten ja muun riskiarvioinnin sekä tiiviin työterveysyhteistyön kautta voidaan etupainotteisesti puuttua työntekijän työkykyä ja -turvallisuutta potentiaalisesti uhkaaviin tekijöihin.

– Havaittuamme riskejä nykyisessä tai tulevassa työ- tai toimintakyvyssä tai jos työkyvyttömyys on jo ajankohtainen, etsimme työterveystiimimme, sairaalan muiden asiantuntijoiden ja työnantajan kanssa ratkaisut tilanteen parantamiseksi esimerkiksi kuntoutuksen tai muiden tukikeinojen kautta.

Vahva työterveystiimi

Kuopion Pohjola Sairaalan moniammatilliseen työterveystiimiin kuuluvat työterveyslääkäri, kaksi terveysmestaria, kaksi työfysioterapeuttia ja työpsykologi. Sairaalan kaikki muutkin ammattilaiset tuottavat palveluita työterveyshuollolle, joten useimpien sairauksien hoito järjestyykin saman katon alla.

– Työntekijälle palvelumme tarjoaa säännöllisen terveydentilan ja työkyvyn kartoituksen sekä seurannan. Palvelumme lähtökohtana on tarjota työntekijälle mahdollisimman tehokas, nopea ja monipuolinen tuki ja hoito sitä tarvittaessa. Puhelinpalvelumme auttaa hoitopolun valinnassa. Vakuutustäydennys takaa nopean hoitoon pääsyn myös esimerkiksi tapaturmatilanteissa, Piilonen sanoo.

Esimiesyhteistyö tärkeää

Hyvän työterveysyhteistyön perusta on aktiivinen ja keskusteleva ilmapiiri työterveyshuollon ja asiakasyrityksen välillä. Työyhteisön monet työterveysongelmat pystyy välttämään aktiivisella yhteydenpidolla esimiehiin. Esimiesten pitää tietää, millainen on oman tiimin työilmapiiri ja työterveystilanne.

– Esimiehille tarjoamme monipuolisen, tiimipohjaisen työyhteisötuen, jossa aktiivinen ja säännöllinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat avainasemassa. Oikeat ja oikea-aikaiset työntekijän työkykyä tukevat toimet, työyhteisötuki sekä riskinarviointi mahdollistavat työkykyisten päivien turvaamisen ja lisäämisen työpaikalla, Piilonen kuvailee.

Pohjola Työterveyden uusi, sähköinen viestintäkanava on helppo ja turvallisen tapa hoitaa viestintää ja tietojen siirtoa työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon ja esimiesten välillä.

– Asiakaskeskeisyys ja kokonaisuudessaan nopea sekä suoraviivainen hoitoketju ja kommunikaatio ovat minulle tärkeitä arvoja. On mukava olla tekemässä uudenlaista, vaikuttavaa ja asiakkaillemme selkeää lisäarvoa tuottavaa työterveyshuoltoa. Uskon vahvasti Pohjola Työterveyden toimintatapaan, kokenut työterveyslääkäri Janne Piilonen vakuuttaa.

OP Työkyvyn turva – täydellinen paketti työkyvyn turvaamiseen

OP Työkyvyn turva on kokonaisvaltainen palvelu joka yhdistää yrityksen työterveyshuollon
ja henkilövakuutukset. Se on palvelukokonaisuus, jonka avulla työnantaja voi
lisätä henkilöstön työhyvinvointia, tuottavuutta ja työkykyä. Kokonaisuus pitää sisällään
työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, kattavan työterveyshuollon sekä erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon yhdessä paikassa, Pohjola Sairaalassa.

Tutustu OP Työkyvyn turva -palvelukokonaisuuteen >

Teksti: Markku Pulkkinen


Lue lisää