Lentoliikenteen opit käyttöön leikkaussalissa

Leikkausvalmistelut tehdään Pohjola Sairaalassa vähintään yhtä huolellisesti kuin lennon valmistelut lentokoneessa. Moderni, sähköinen tarkistuslista (check-list) varmistaa, että kaikki leikkaukseen liittyvät toimet tehdään oikeassa järjestyksessä.

– Otimme kesällä käyttöön suomalaisen Megical-yhtiön kehittämän sähköisen palvelun, jonka taustalla ovat ilmailuliikenteen turvallisuusopit. iPadilla käytettävän järjestelmän avulla varmistamme leikkausprosessin turvallisuuden ja laadun, Pohjola Sairaalan ylilääkäri Markus Torkki kuvailee.

Käytännössä tarkistuslistojen avulla varmistetaan, että toiminta sujuu häiriöittä, kun suunniteltu leikkaus tehdään. Vähäisetkin poikkeamat rekisteröidään ja ne ohjataan reaaliaikaisesti vastuuhenkilöille. Korjaavat toimet voidaan tehdä heti. Prosessi etenee vasta, kun on voitu varmistaa, että kaikki tarpeelliset asiat on hoidettu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Valvira kannustavat käyttämään leikkaussalien tarkistuslistoja. Vuonna 2009 tehty kansainvälinen tutkimus osoitti, että tarkistuslistan käyttö vähentää leikkausten komplikaatioita ja kuolleisuutta.

Leikkaustiimin työkalu

Pohjola Sairaalassa tarkistuslistaa hyödynnetään kaikkien leikkauspotilaiden hoidossa. Tarkistuslistan läpikäymisestä vastaa leikkausta valvova hoitaja. Listan kohdat ja kysymykset käydään läpi suullisesti siten, että kaikki leikkausryhmän jäsenet kuulevat ne.

– Pääosa tarkistuslistojen sisällöstä käydään leikkaustilanteessa läpi henkilökunnan sisäisenä kommunikaationa ilman, että asiakas on niistä tietoinen. Asiakas voi kuitenkin havaita, että asiat tehdään systemaattisesti, kuten ilmailuliikenteessäkin tapahtuu, Torkki sanoo.

Leikkaussalin tarkistuslistan ohella tarkistuslistoista voi olla hyötyä myös muissa kriittisissä työvaiheissa.

– Potilaan turvallisuus on meille aina ykkösasia ja nyt pystymme varmistamaan sitä myös suomalaisen huippuinnovaation avulla, Torkki iloitsee.

Lisätietoja leikkaussalin tarkistuslistasta löydät Valviran sivuilta.

Teksti: Markku Pulkkinen


Lue lisää