Pohjola Sairaalan kiinteistöille LEED Gold -tason ympäristösertifikaatit

Oulun Pohjola Sairaalan kiinteistölle, Kiinteistö Oy Oulun Kiilakivelle, sekä Tampereella Kiinteistö Oy Koskitammessa toimivalle Pohjola Sairaalalle on myönnetty LEED Gold -tason ympäristöluokitus. Helsingin Puutarhurinkujalla sijaitseva toimipiste saavutti LEED Gold -tason ympäristöluokituksen jo aiemmin keväällä kiinteistön korjaushankkeen yhteydessä.

Rakennushankkeissa huomioitu ympäristöystävällisyys ja pyritty vähentämään ympäristökuormitusta

Osa Oulun sairaalan energiantarpeesta saadaan katettua sairaalan katolle sijoitetun aurinkovoimalan avulla. Aurinkopaneelien energiantuotannon on arvioitu yltävän 55 000 kWp vuodessa. Kaikki Pohjola Sairaalat käyttävät tuulisähköä toiminnassaan.

”Pohjola Sairaala vastuullisena toimijana haluaa edistää myös ympäristöasioita ja nämä sertifioinnit tukevat meidän vihreitä arvojamme”, toteaa Helsingin sairaalan yksikönpäällikkö Nina Vesaniemi.

”Teemme pitkäjänteisesti töitä kiinteistöjen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja nämä saavutetut ympäristösertifioinnit ovat tärkeä osoitus tehdystä työstä”, kertoo Kiinteistöpäällikkö Matti Puromäki OP Kiinteistösijoitus Oy:stä.

Sertifioinnin yhteistyökumppaneina ovat toimineet Oulun Kiilakiven ja Helsingin Puutarhurinkujan osalta Green Building Partners Oy ja Tampereen Koskitammen osalta Skanska. Kaikkia kohteita hallinnoi OP Kiinteistösijoitus Oy.Lue lisää