Terveitä, työkykyisiä päiviä

Työterveyshuolto on tehokkaimmillaan, kun voidaan ennaltaehkäistä työkykyä heikentävien vaivojen syntymistä tai hoitaa ne kerralla kuntoon.

– Pohjola Sairaalan työterveyden ytimessä on ennaltaehkäisevä toiminta. Olemme onnistuneet yhdessä yrityksen kanssa, kun sen työntekijät voivat hyvin, ovat työkykyisiä ja heidän työympäristönsä on turvallinen, kertoo Pohjola Sairaalan työterveysjohtaja Kristiina Michelsson.

Työterveysmestari eli työterveyshoitaja on Pohjola Sairaalan tarjoaman työterveysyhteistyön sydän. Hän kontaktoi yrityksen esimiehet sovitulla aikataululla ja kykenee puuttumaan työkykyriskeihin oikea-aikaisesti. Työterveysmestari koordinoi asiakasyrityksen tarpeiden mukaiset palvelut ja hänen tukenaan toimii moniammatillinen asiantuntijatiimi.

– Toimimme asiakkaan tarpeen mukaan. Emme tee asioita, jotka eivät vaikuta. Keskitymme systemaattisesti työntekijän työkyvyn tukemiseen. Sairastuessaan työntekijä pääsee heti tehokkaaseen ja nopeaan hoitoon. Toimintamme vaikuttavuuden osoittaminen on meille tärkeää.

Kiinteä hinnoittelu tukee yhteistyön merkitystä.

– Mietimme yhdessä yrityksen kanssa, mihin työterveyskustannuksen toivotaan painottuvan. Teemme yhdessä linjaukset siitä, mikä on yrityksen liiketoiminnan tukemisen kannalta erityisen merkityksellistä. Arvioimme myös, mitkä toimintamallit ovat yrityksen toimintakulttuuriin sopivia työkyvyn ja työhön paluun tukemisessa.

Pohjola Sairaala tarjoaa yrityksille kattavat ennakoivan työterveyshuollon palvelut. Yritykset voivat täydentää työterveyshuollon kokonaisuutta OP Työkyvyn turvalla, joka yhdistää yrityksen työterveyshuollon ja henkilövakuutukset.

OP Työkyvyn turva

OP Työkyvyn turva on Pohjola Sairaalan ja OP Vakuutus Oy:n yhdessä rakentama palvelukokonaisuus, joka yhdistää yrityksen työterveyshuollon ja henkilövakuutukset. Sen avulla työnantaja voi lisätä henkilöstön työhyvinvointia, tuottavuutta ja työkykyä. Kokonaisuus pitää sisällään työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, kattavan työterveyshuollon sekä erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon yhdessä paikassa, Pohjola Sairaalassa.

Lue lisää: op-tyokyvynturva.fi

Teksti: Teksti: Miika Kaukinen, Kuvat: Suvi-Tuuli Kankaanpää


Lue lisää