Sidornas användarvillkor

Användarvillkor

Detta är användarvillkoren för Pohjola Hälsa Ab:s nättjänster. Bekanta Dig noga med villkoren innan Du använder nättjänsterna. Genom att använda dessa sidor binder Dig till villkoren.

De olika sidorna kan också innehålla tillämpliga primära servicespecifika villkor utöver dessa allmänna villkor. Pohjola Hälsa nättjänster är inriktade på användning i Finland. Oberoende från vilket land användningen av tjänsterna utgår gäller finländsk lagstiftning.

Serviceproducent

Den huvudsakliga serviceproducenten för sidorna är Pohjola Hälsa Ab. Adress: Trädgårdsmästarsgränden 2, 00300 Helsingfors, telefon 010 257 8100.

Serviceproducentens ansvar

Tjänsteinnehållet levereras "utan förbindelse och som det är". Inga garantier ges för serviceinnehållet, såsom den skrivna texten, bilderna, ljudinspelningar, animationer, kalkylatorer och andra eventuellt förekommande tjänster eller för tjänsternas funktionsduglighet.

Pohjola Hälsa ansvarar inte för att de tjänster som kan nås genom denna nättjänst verkar och inte heller för innehållet i de erbjudna tjänsterna. Pohjola Hälsa ansvarar inte för kostnader, förluster eller andra möjliga skador som kan uppstå genom användning av dessa sidor eller för den rådgivning eller övriga information som ges på dessa sidor. Pohjola Hälsa garanterar inte att sidorna fungerar.

Användarens ansvar

Användarenn ansvarar för riktigheten och leveransen av den information som förmedlas via sidorna. Användaren försäkrar och ansvarar för att inget lagstridigt eller osakligt innehåll förmedlas genom sidorna. Användaren bör med alla skäliga medel försäkra sig om att den levererade informationen inte innehåller virus eller på annat sätt är skadlig.

IImmateriella rättigheter

Upphovsmannarätten och de övriga immateriella rättigheterna till dessa sidor tillhör Pohjola Hälsa eller annan speciellt angiven tredje part. Materialet kan beskådas, genomgås och sparas på användarens terminal samt delvis utskrivas för personlig användning.  Det material som presenteras på Pohjola Hälsas nätsidor kan inte kopieras, sparas, lånas, förmedlas eller i övrigt  ens delvis användas utan skriftligt förhandstillstånd från Pohjola Hälsa.

Kommunikation i det öppna datanätet

Konfidentiell behandling av e-postmeddelanden som skickats i det öppna datanätet kan inte garanteras. Pohjola Hälsa har rätt att på kundens begäran skicka material som innehåller allmän information till kundens e-postadress eller mobiltelefon. Pohjola Hälsa är inte ansvarigt för att utföra uppdrag eller serviceönskemål som förmedlats via det öppna datanätet. Pohjola Hälsa skickar känsligt konfidentiellt material till den e-postadress eller mobiltelefon som kunden angivit endast om kunden har givit sitt samtycke till detta. Pohjola Hälsa ansvarar inte för skador som uppstått genom meddelanden som sänts i det öppna datanätet.

Övriga villkor

Pohjola Hälsa har rätt att när som helst utan förhandsinformation och av vilken anledning som helst ändra dessa användarvillkor, nätttjänsternas och deras serviceutbuds innehåll, utseende och tillgänglighet samt kraven på den utrustning som används för tillgång till sidorna, hindra tillgången till tjänsterna eller avsluta tjänsten. Pohjola Hälsa har rätt att avbryta tjänsterna för den tid som erfordras för service- eller uppdateringsåtgärder.