Pohjola Sjukhus

Pohjola Sjukhus inledde in verksamhet som ett privat sjukhus specialiserad på ortopedi år 2013 i Helsingfors. Nu bygger vi upp ett landsomfattande sjukhus- och läkarstationsnätverk samt öppnar nya specialläkartjänster vid våra sjukhus. För OP Försäkrings företagskunder erbjuder vi också arbetshälsovårdstjänster.

Vi vill återställa Din hälsa så fort som möjligt vare sig det är fråga om olycksfall eller sjukdom. Vår olycksfallsdejour är öppen alla dagar, och under vardagarna har många olika specialläkare mottagning hos oss. 

Vi erbjuder specialläkartjänster, radiologi och rehabilitering under samma tak. Vi vårdar Dig med hjälp av landets bästa sakkännare - toppläkare och sjuksköterskor. Våra yrkeskunniga fysioterapeuter ser till att tillfrisknandet avancerar snabbt också efter det att Du lämnat sjukhuset. Vårdmästarna stöder Dig under Ditt vårdprogram och de ansvarar för Ditt totala välbefinnande på Pohjola Sjukhus. Vi vårdar Dig av hela vårt hjärta.

Pohjola Sjukhuset ägs av OP Försäkring Ab.

Läs om ersättningsfrågor

För OP Försäkrings kunder sköts ersättningsbehandlingen i samband med läkarbesöket.

Vanliga frågor

Har du någonting att fråga om Pohjola Sjukhusets tjänster? Du kan hitta svar på vanliga frågor från det här avsnittet.

Kommentar

Vi värderdar dina tankar. Välja det naturligaste sättet att kontakta oss.