Klara upp ersättningsfrågorna för snabb vård

1.Tag reda på i vilket försäkringsbolag Du själv eller Din arbetsgivare är kund
2.Tala om namnet på Ditt försäkringsbolag för Vårdmästaren i samband
med anmälan.
3.Efter mottagningen får Du de papper som behövs för ersättningsproceduren.

OP Försäkrings kunder kan sköta ersättningsärendena i samband med läkarbesöket vid OP Försäkrings försäkringsbehandlingspunkt, som är öppen under vardagarna klockan 8-22. Om Du är kund i något annat försäkringsbolag och inte har någon betalningsförbindelse med Dig vid besöket sker betalningen till Vårdmästaren. Då Du har med Dig Ditt Fpa-kort avdras Fpa-ersättningen automatiskt och för den egna andelen kan Du söka ersättning av Ditt eget försäkringsbolag.

Fpa-ersättningar

Fpa ersätter en del av privatläkararvodena, undersökningen och vården för de flesta i Finland bosatta. Dessutom kan Du få ersättning för resorna till sjukvården samt mediciner som ordinerats av läkare. Du kan också anhålla om sjukdagtraktamente för Den tid Du varit arbetsoförmögen.