Vi utvecklar våra tjänster baserat på de kommentarer vi får

Våra kunder rekommenderar

Vi tar in kommentarer med NPS-metoden (Net Promotor Score) i samband med operationsbesöket. Vi är intresserade av om Du baserat på Dina erfarenheter skulle rekommendera Pohjola Sjukhuset också för Dina närmaste. Vi utvecklar kontinuerligt vår service på basen av de kommentarer vi får. NPS-mätaren uttrycker våra kunders rekommendationsbenägenhet på realtid. Ju grönare pil, destu belåtnare är kunderna med vår service.

Ta kontakt

Du kan skicka kommentarer om vår verksamhet eller fråga om sådant Du undrar över med denna blankett. Genom att dela med Dig av Dina tankar och utvecklingsförslag deltar Du i det stadiga förbättrandet av Pohjola Sjukhuset service. Du kan också skicka information anonymt. Pohjola Sjukhusets Vårdmästare behandlar alla kommentarer konfidentiellt.

Ta gärna kontakt per telefon då Ditt ärende är brådskande. Vårdmästaren kan Du kontakta under sjukhusets öppettider på telefonnumret 010 257 8100. 

Pakollinen kenttä

* Pakollinen kenttä