Svar på frågor som våra kunder undrar över

Kan jag komma till Pohjola Sjukhus även om jag inte är försäkringskund hos OP Försäkring?

Alla är välkomna till Pohjola Sjukhus oberoende av försäkringsbolag. Du kan också komma till Pohjola Sjukhus även om Du inte skulle ha någon försäkring. 

Vilka åkommor sköts på Pohjola Sjukhus?

Pohjola Sjukhuset är ett privatsjukhus med specialinriktning på ortopedi och handkirurgi. Vi undersöker, opererar och rehabiliterar ortopediska problem gällande axlar, armbågar, handleder, händer, knän, vrister, fotblad, ryggar och hölfter.  Därutöver vi har specialläkartjänster och -kliniker på ett flertal andra områden i vårt sjukhus i Helsingfors, Tammerforss, Uleåborg, Kuopio och Åbo. Vi okcså erbjuder arbetshälsovård.

Hur snabbt kan jag få operationsvård på Pohjola Sjukhus

Ett snabbt tillfrisknande förutsätter en snabb inledning av vården. Pohjola Sjukhus har lyckats med att betydligt förkorta operationspatienternas vårdkedja. Beroende på arten av skadan strävar vi efter att ordna med operation rentav under samma vecka.

Hur förbereder jag mig för operationsdagen?

Du får besked om operationsförberedelserna på förhand. 

Hur reder jag mig hemma efter operationen?

Efter operationen får Du hemmavårds- och rehabiliteringsinstruktioner. Våra sjuksköterskor tar telefonkontakt med Dig dagen efter hemförlovningen och frågar hur Du mår. 

Ser OP försäkringsersättningsbehandlare mina patientientuppgifter?

Nej. Våra försäkrings- och patientdatasystem är separata.

Kan jag komma till Pohjola Sjukhus även om jag inte är försäkringskund hos OP Försäkring?

Alla är välkomna till Pohjola Sjukhus oberoende av försäkringsbolag. Du kan också komma till Pohjola Sjukhus även om Du inte skulle ha någon försäkring. 

Ersätter min försäkring alla mina vårdkostnader?

Det beror på Din försäkring. I vissa försäkringar kan det ingå en självrisk och då ersätts Du för den del av kostnaderna som överstiger självrisken. Det finns också försäkringar som ersätter restiden. Vi rekommenderar att Du kontaktar Ditt eget försäkringsbolag för att reda ut försäkringsskyddet.

Hur snabbt kan jag få operationsvård på Pohjola Sjukhus

Ett snabbt tillfrisknande förutsätter en snabb inledning av vården. Pohjola Sjukhus har lyckats med att betydligt förkorta operationspatienternas vårdkedja. Beroende på arten av skadan strävar vi efter att ordna med operation rentav under samma vecka.

Hur kan jag reservera operationstid?

Operationstiden kan Du inte reservera själv utan den bör överenskommas vid läkarbesöket.

Hur förbereder jag mig för operationsdagen?

Du får besked om operationsförberedelserna på förhand. 

Behöver jag en ledsagare då jag kommer till operationen?

Det beror på arten av skadan. Om Du kan gå och inte har oskäliga smärtor kan Du komma till operationen utan ledsagare. Situationen är dock ofta spännande och om Du känner för det ta då med en ledsagare. Det är ännu viktigare att Du har en ledsagare då Du lämnar sjukhuset.

Går det att övernatta på Pohjola Sjukhus efter operationen?

Vid ortopediska operationer hemförlovas patienterna i regel på operationsdagen. Patienter med ryggoperation stannar ofta kvar för observation under natten.

Hur länge varar återhämtningen efter operationen?

Det beror på operationen. Våra läkare och sjuksköterskor ger besked om återhämtningen efter operationen. Det är mycket viktigt att fysioterapeuternas instruktioner om rehabiliteringen följs.

Hur länge varar återhämtningen efter operationen?

Det beror på operationen. Våra läkare och sjuksköterskor ger besked om återhämtningen efter operationen. Det är mycket viktigt att fysioterapeuternas instruktioner om rehabiliteringen följs.

Hur reder jag mig hemma efter operationen?

Efter operationen får Du hemmavårds- och rehabiliteringsinstruktioner. Våra sjuksköterskor tar telefonkontakt med Dig dagen efter hemförlovningen och frågar hur Du mår. 

Får jag fysioterapi efter operationen?

Fysioterapi är en del av våra tjänster. Följandet av fysioterapeuternas rehabilitengsråd är är ytterst viktigt med tanke på återhämtningen. 

Kommer jag att kallas till Pohjola Sjukhus för efterkontroll efter operationen?

Vårdpersonalen reserverar en tid för efterkontrollen vid hemförlovningen.

Vilka åkommor sköts på Pohjola Sjukhus?

Pohjola Sjukhuset är ett privatsjukhus med specialinriktning på ortopedi och handkirurgi. Vi undersöker, opererar och rehabiliterar ortopediska problem gällande axlar, armbågar, handleder, händer, knän, vrister, fotblad, ryggar och hölfter.  Därutöver vi har specialläkartjänster och -kliniker på ett flertal andra områden i vårt sjukhus i Helsingfors, Tammerforss, Uleåborg, Kuopio och Åbo. Vi okcså erbjuder arbetshälsovård.

Vad kostar vården på Pohjola Sjukhus?

Pohjola Sjukhus är ett privatsjukhus och våra läkare debiterar för mottagningen baserat på tid. Det är möjligt att erhålla Fpa-ersättning för privatläkartjänster.

Hur skall jag veta till vilken läkare jag bör beställa tid?

Alla våra läkare presenteras under Personal-avsnittet. Varje ortoped har sitt eget specialområde. Uppgifterna anges också i vår tidsreservering.

Hur skall jag förbereda mig för läkarbesöket?

Läkarbesök förutätter inga speciella förberedelser.

Kommer jag att kallas till Pohjola Sjukhus för efterkontroll efter operationen?

Vårdpersonalen reserverar en tid för efterkontrollen vid hemförlovningen.

Vilken typ av skador kan vårdas vid olycksfallsdejouren?

Vid olycksfallsdejouren vårdas ortopediska skador, det vill säga sådana som gäller axel, handled, höft, rygg, knä eller vrist. Ofta kan det vara fråga om en idrottsskada, vintertid är det vanligt med brott eller sträckningar på grund av halka.

Kan operation arrangeras på veckosluten?

Under veckosluten utför de dejourerande läkarna nödvändiga undersökningar, bland annat röntgen- och magnetfotograferingar, men operationer görs endast på vardagar.