Arbetshälsotjänster för företagskunder

Pohjola Sjukhus har byggt upp ett nytt sätt att sköta arbetshälsovård. Vår verksamhetsmodell förbättrar arbetshälsovårdens effekt och dess speciella tyngdpunkt ligger på förebyggande arbetshälsovård. Ur företagens synvinkel är modellen intressant genom att ett fast pris erbjuds för tjänsten.

Om Du insjuknar kontakta först arbetshälsovården. Arbetshälsovårdens telefonnummer är 010 2578100 och numret svarar under sjukhusets öppettider.

På vardagar mellan 6-22 och på veckoslutet mellan 10-17 tas Ditt samtal emot av skötare som specialiserat sig på arbetshälsa. Dessa bedömer vårdbehovet och hänvisar Dig vid behov vidare. Under andra tider kan Du lämna ett meddelande på svararen.

Blev Du intresserad?

Vi erbjuder arbetshälsovård till företag som har lagstadgad olycksfallsförsäkring och en sjukkostnadsförsäkring i OP Försäkring. Om Ditt företag är intresserat av Pohjola Sjukhus arbetshälsovård, sänd Din företagsinformation till adressen hr-tarjooma@pohjola.fi.

Ta i bruk Pohjola Företagshälsovårds Kommunikationskanal!

Vi tar under oktober stegvis i bruk den nya kommunikationstjänsten för våra kundföretag inom företagshälsovården.

Pohjola Företagshälsovårds Kommunikationskanal underlättar kontakten mellan ditt företag och Pohjola Sjukhus. De anställda i ditt företag kan sända meddelanden och blanketter till vårt företagshälsovårdsteam samt följa upp sitt hälsotillstånd. Samtliga ärenden sköts med krypterad förbindelse, och tjänsten kan användas oavsett tid och plats med vilken som helst mobilapparat. Kostnaderna för tjänsten ingår i det fasta årspriset för företagshälsovården.

Observera att Pohjola Företagshälsovårds Kommunikationskanal inte ersätter extranet-tjänsten.

Om du vill ta i bruk tjänsten för de anställda i ditt företag, kontakta din hälsomästare.