Läkaren kartlägger vårdbehovet

Pohjola Sjukhusets serviceutbud breddas kontinuerligt. Vi inledde som ortopediskt inriktat sjukhus men numera kan vi leverera många andra specialläkartjänster.

Då Du kommer till läkarmottagningen kan Du anmäla Dig till Vårdmästaren i lobbyn. 

Läkaren kartlägger Din situation vid mottagningen och fastslår det eventuella vårdbehovet.