Olycksfallsdejoureringen är tryggad under kvällar och weekendar

På Pohjola Sjukhus olycksfallsdejourering sköts ortopediska skador, sådana som gäller axel, handled, höft, knä eller vrist. Våra förlängda kvällsöppettider och veckoslutsdejoureringen gör att hjälp kan ges snabbt om skada inträffar. Olycksfallsdejouren är öppen vardagar till klockan 22.00 och på veckoslut i Helsingifors klockan 11.00-20.00 och i andra städer klockan 11.00-17.00. Olycksfallsdejouren kan besökas utan tidsbeställning.