Toncilloperation för skötsel av sömnapnea

Våra specialiserade öronläkare vårdar öron-, näs- och strupsjukdomar. På mottagningen utför vi kindkanalsköljningar, punktering av trumhinnor, trumhinnerör för vuxna, endoskopi för näsa och bihålor, strupendoskopi, otomikroskopi, avlägsnande av näspolyper samt värmebehandling av näsmusslor och den mjuka gommen. 

Våra öronläkare utför också följande kirurgiska åtgärder: endoskopi av bihålorna och angioplastik, operation av näsans mellanväggar, avlägsnande av näspolyper, svalg- och toncilloperationer, partiellt avlägsnande av tonciller, trumhinnerör, operation av tungsenor och angioplatik av örontrumpeten. Öronkliniken är öppen på vardagarna. Tidsbeställning på nummer 010 257 8100.