De radiologiska undersökningarna bidrar till planeringen av vården

Pohjola Sjukhusets radiologiska utrustning motsvarar den nyaste högteknologin vilket gör Din vårderfarenhet som kund maximalt effektiv och behaglig.  Remissan till radiologisk undersökning får Du alltid på läkarmottagningen. De radiologiska undersökningarna underlättar planeringen av vården och fungerar som vägkarta för läkaren vid operationer.

Röntgenfotograferingen görs med Philips Digital Diagnost TH/SV-utrustningen. Strålningsbelastningen vid dagens tröntgenundersökningar är liten. Röntgen är ett snabbt sätt att pålitligt fastställa ledernas och benbyggnadens skick.

På Pohjola Sjukhus utförs datortomografi (KKTT) med Planmeds Verity-utrustning, som ger mycket noggranna snitt- och 3D-bilder med minimal strålbelastning. KKTT-undersökningar kan vid behov göras stående vilket möjliggör analys av lederna vid belastning. 

Magnetfotograferingar med större exakthet än röntgen utförs med Siemens Magnetorn Skyra-utrustningen som är den effektivaste på marknaden och vars breda, men i längdriktningen korta fotograferingsöppning borgar för en behaglig vårderfarenhet. Pohjola Sjukhusets magnetfotograferingsanläggning har en fältstyrka på 3 Tesla, vilket ger exaktare avbilder och kortare fotograferingstider.  Magnetfotografering föranleder ingen strålbelastning.