Rätt slag av rehabilitering ger snabbare resultat

På Pohjola Sjukhus ansvarar professionella specialister inom fysioterapi och verksamhetsterapi för Din rehabilitering. Fysioterapeuterna vid Pohjola Sjukhus sköter skador inom sina egna specialområden vilket innebär att Du alltid får den bästa och målinriktade rehabiliteringen. Pohjola Sjukhusets verksamhetsterapeut är specialinriktad på handskador och rehabilitering av händer. 

En riktigt inplanerad och omsorgsfullt utförd rehabilitering hjölper Dig att bli frisk snabbare. Rehabiliteringen är alltid individuellt planerad och övningarna anpassas till Din livssituation i arbete och hobby. Rehabiliteringen är effektivast då då Du aktivt engagerar Dig i träningen och utför träningsmoment även självständigt.

För Din rehabilitering på Pohjola Sjukhus ansvarar alltid en fysioterapeut eller verksamhetsterapeut som valts speciellt för Dig och som Du kan stå i direkt kontakt med om Du har frågor om rehabiliteringen.